ul. Smolki 8, 30-513 Kraków-Podgórze Telefon: 502 280 555 biuro@serwistelefonowgsm.pl

1. Przygotowanie przesyłki

Pobierz i wypełnij formularz złoszeniowy który jest dostępny na naszej stronie, proszę pamiętać o wszystkich niezbędnych danych, opisz dokładnie usterkę oraz wszystie widoczne uszkodzenia mechaniczne np. (otarcia, rysy, uszkodzona obudowa itp). Zabezpiecz dokładnie sprzęt przy użyciu np. folii bąbelkowej oraz sprawdz czy nie będzie on przemieszczał się wewnątrz paczki podczas transportu.

2. Wysyłka urządzenia

Sprzęt proszę wysłać na adres Astren Serwis telefonów Krystian Preisner dokładne dane są w formularzu złoszeniowym. Urządzenie można wysłać kurierem lub do Paczkomatu KRA66M ul. Orzechowa 5, Kraków 30-422 na parkingu, obok sklepu Top Market.

3. Diagnoza i wycena

Po otrzymaniu Twojej przesyłki, wysyłamy Ci wiadomość e-mail z informacją, w jaki sposób możesz monitorować naprawę online. Skontaktujemy się z Tobą po zakończeniu diagnostyki. Otrzymasz informację odnośnie kosztów oraz czasu naprawy. Na tej podstawie podejmiesz decyzję o naprawie. W przypadu rezygnacji z naprawy Klient ponosi koszty diagnozy oraz przesyłki.

4. Naprawa urządzenia

Sprzęt trafia na stanowisko serwisowe, gdzie pracownik dokonuje naprawy urządzenia używając specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia naprawy.

5. Przed wysyłką testujemy urządzenie

Szanowny Klienci, urządzenie wysyłam tylko wtedy kiedy należność za naprawę zostanie opłaconę. Przed wysyłką urządzenia pracownik sprawdza prawidłowość działania wszystkich podzespołów które zostały naprawiony lub wymienione podczas naprawy. Po pozytywnym przejściu testów urządzenie zostaje zapakowane i wysłany na podany adres który został podany w formularzu zgłoszenia lub do paczkomatu.

6. Wysyłka i odbiór przez klienta

Podczas przyjmowania paczki należy otworzyć ją przy kurierze i sprawdzić czy sprzęt nie jest w żaden spokób uszkodzony mechanicznie. Każda wysłana paczka przez naszą firmę jest ubezpieczona.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ FIRMĘ ASTREN SERWIS TELEFONÓW GSM:

1. Diagnoza sprzętu w trybie standardowym trwa 7 dni roboczych. Czas diagnozy/naprawy zależy od charakteru usterki, które do nas trafiają np.: sprzęt zalany, nie uruchamia się itp., oraz od dostępności części
zamiennych, które mogę być użyte w naprawie sprzętu. W przypadku rezygnacji z naprawy serwis pobiera opłatę za diagnozę w kwocie 70 zł brutto. Jeśli Klient zdecyduje się na naprawę sprzętu w trybie
przyspieszonym diagnoza jest w tym przypadku bezpłatna.

2. Diagnoza sprzętu w trybie przyspieszonym trwa 3-5 dni roboczych. Czas diagnozy/naprawy zależy od charakteru usterki, które do nas trafiają np.: sprzęt zalany, nie uruchamia się itp., oraz od dostępności części
zamiennych, które mogę być użyte w naprawie sprzętu. W przypadku rezygnacji z naprawy serwis pobiera opłatę za diagnozę w kwocie 100 zł brutto. Jeśli Klient zdecyduje się na naprawę sprzętu w trybie
przyspieszonym diagnoza jest w tym przypadku bezpłatna.

3. Diagnoza sprzętu w trybie ekspresowym rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu urządzenia. Sprzęt zostaje przekazany na stanowisko serwisowe, gdzie doświadczeni technicy przy użyciu specjalistycznego
sprzętu przeprowadzają diagnozę. Czas diagnozy/naprawy zależy od charakteru usterki, które do nas trafiają np.: sprzęt zalany, nie uruchamia się itp., oraz od dostępności części zamiennych, które mogę być użyte
w naprawie sprzętu. W przypadku gdy Klient wyrazi zgodę na naprawę sprzętu, w trybie ekspresowym doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 150 zł do naprawy. Jeśli Klient zrezygnuje, z naprawy serwis
pobiera opłatę w kwocie 150 zł brutto za diagnozę sprzętu, użycie części zamienny oraz poświęcony czas serwisantów.

4. Informujemy, że nieodebranie sprzętu w terminie 7 dni od daty poinformowania Klienta, powoduje naliczanie od tej daty kosztów magazynowych w kwocie 10 zł brutto za każdy dzień zwłoki. Po kolejnych 2
miesiącach nieodebrania sprzętu uznaje się za porzucony (w rozumieniu art. 180 i 181 k.c.) i może on zostać zutylizowany oraz przechodzi na własność Firmy Astren Krystian Preisner, ul. Orzechowa 7, lokal nr: 17,
30-422 Kraków Krystian Preisner, NIP: 676-253-45-88 REGON: 368003542.

5. Niniejszy dokument potwierdza przyjęcie przez firmę Astren Krystian Preisner, NIP: 676-253-45-88 REGON: 368003542 ww. sprzętu do naprawy/diagnostyki i jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru
sprzętu bez sprawdzania personaliów. W przypadku braku dokumentu Firma Astren będzie musiała potwierdzić tożsamość odbierającego sprzęt. Szanowny Klienci nie wydajemy sprzętów osobą, które nie
dostarczyły sprzętu do serwisu.

6. W tracie przyjęcia sprzętu do serwisu prosimy o usunięcie kodu blokady lub o podanie serwisantowi. W celu przeprowadzenia naprawy i pełnej diagnostyki serwisant potrzebuje odblokować w pełni sprzęt. W
trosce o bezpieczeństwo Państwa danych znajdujących się na pozostawionym sprzęcie Firma Astren Krystian Preisner, NIP: 676-253-45-88 REGON: 368003542 zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej.
Zapewniamy poufność i dyskrecje danych.

7. W tracie przyjęcia sprzętu do serwisu prosimy o usunięcie kodu blokady lub o podanie serwisantowi. W celu przeprowadzenia naprawy i pełnej diagnostyki sprzętu serwisant potrzebuje odblokować urządzenia. W
trosce o bezpieczeństwo Państwa danych znajdujących się na pozostawionym sprzęcie Firma Astren Krystian Preisner, NIP: 676-253-45-88 REGON: 368003542 zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej.
Zapewniamy poufność i dyskrecje danych.

8. Na naprawę sprzętową udziela się 3-6 miesięcy gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw którę została zapisane w zleceniu w trakcie przyjęcia sprzętu do serwisu. Naprawy
gwarancyjne są wykonywane przez Serwis nieodpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta lub w Regulaminie. Serwis zastrzega sobie prawo do nieuznania nieodpłatnej
naprawy w ramach gwarancji jeżeli nastąpiła ingerencja w sprzęt, zostały zerwane plomby gwarancyjne, sprzęt został uszkodzony mechanicznie lub uszkodzenie jest następstwem eksploatacji w sposób niezgodny z
przeznaczeniem sprzętu.

9. Czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braków formalnych ze strony Zleceniodawcy (np. braku karty gwarancyjnej, kopii dokumentu, paragonu/faktury) biegnie od momentu usunięcia tych braków przez
Zleceniodawcę. Serwis może odmówić naprawy w przypadku braków formalnych. Reklamacje i gwarancje prosimy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@serwistelefonowgsm.pl podając numer zlecnia oraz dokładny
opis usterki. Firma Astren Krystian Preisner ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie i naprawę sprzętu, który został objęty gwarancją. Serwisant przeprowadzki diagnozę urządzenia i skontaktuje się z Klientem.
10. Czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braków formalnych ze strony Zleceniodawcy (np. braku karty gwarancyjnej, kopii dokumentu, paragonu/faktury) biegnie od momentu usunięcia tych braków przez
Zleceniodawcę. Serwis może odmówić naprawy w przypadku braków formalnych. W przypadku gdy Klient posiada dokumenty gwarancyjne Firma Astren Krystian Preisner ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie i
naprawę sprzętu, który został objęty gwarancją.

11. Wysyłka urządzenia Pobierz i wypełnij formularz złoszeniowy, który jest dostępny na naszej stronie: www.serwistelefonowgsm.pl, proszę pamiętać o wszystkich niezbędnych danych, opisz dokładnie usterkę oraz
wszystkie widoczne uszkodzenia mechaniczne np. (otarcia, rysy, uszkodzona obudowa itp.). Zabezpiecz dokładnie sprzęt przy użyciu np. folii bąbelkowej oraz sprawdź czy nie będzie on przemieszczał się wewnątrz
paczki podczas transportu.

12. Po otrzymaniu urządzenia wysyłamy Ci wiadomość e-mail z informacją, w jaki sposób możesz monitorować naprawę online. Skontaktujemy się z Tobą po zakończeniu diagnostyki. Otrzymasz informację o koszta
naprawy oraz ile potrwa naprawa. Na tej podstawie podejmiesz decyzję o naprawie urządzenia. W przypadku rezygnacji z naprawy Klient ponosi koszty diagnozy oraz przesyłki.

13. Firma Astren Krystian Preisner nie ponosi odpowiedzialności za zainstalowane oprogramowanie na sprzęcie Klienta. Serwis nie odpowiada za próby naprawy na własną rękę, nieudane próby naprawy w
poprzednich serwisach, jak również za wady ukryte, które nie zostały ujawnione w momencie przyjmowania sprzętu do serwisu oraz w trakcie diagnozy.

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,
poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Astren Serwis Laptopów Kraków Krystian Preisner, NIP: 676-253-45-88 REGON: 368003542

15. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, zawarcie umowy wykonania usługi, sprzedaży, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wystawienia faktury - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych będą podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa podmioty współpracujące z
Administratorem w zakresie realizacji usług odzyskiwania danych, zewnętrzne biuro podatkowe realizujące usługi na rzecz Administratora.

16. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikający z przepisów prawa
17. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

18. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, realizacji usługi. Brak wskazania danych w zakresie wymaganym przez
administratora może skutkować brakiem realizacji usługi. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowaniu). Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie
trzecim lub organizacji międzynarodowej.

19. Klient przekazujący sprzęt do Firmy Astren Krystian Preisner, NIP: 676-253-45-88 REGON: 368003542 ul. Orzechowa 7/Lokal nr: 17, 30-422 Kraków. W celu dokonania naprawy/diagnozy akceptuje wszystkie
powyższe warunki.